(758) Zapytanie w sprawie wymiany pieców bezklasowych.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 39 KB)