(756) Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu ulicy Koziej w Pecnej.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 162 KB)