Podstawowe informacje

Waldemar Wiązek
Rada Miejska w Mosinie w dniu 25 lutego 2021 r. podjęła uchwałę Nr XLI/350/21 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Wiązka, na którą pan Waldemar Wiązek złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 22 lipca 2021 r. oddalił przedmiotową skargę. W wyniku przeprowadzenia dalszej procedury odwoławczej wyrok ten uprawomocnił się od dnia 1 grudnia 2022 r. Tak więc z tym dniem nastąpiło ostateczne wygaśnięcie mandatu radnego Waldemara Wiązka.
 

 


Okręg nr 2:
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, DYMACZEWO NOWE, NOWINKI, KONSTANTYNOWO, PECNA, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO, KROSNO