Podstawowe informacje

Waldemar Waligórski
Rada Miejska w Mosinie w dniu 25 lutego 2021 r. podjęła uchwałę Nr XLI/349/21 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Waligórskiego, na którą pan Waldemar Waligórski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 15 lipca 2021 r. oddalił przedmiotową skargę. W wyniku przeprowadzenia dalszej procedury odwoławczej wyrok ten uprawomocnił się od dnia 4 stycznia 2023 r. Tak więc z tym dniem nastąpiło ostateczne wygaśnięcie mandatu radnego Waldemara Waligórskiego.
 
Okręg nr 1:
CZAPURY, BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK, DASZEWICE, ROGALINEK, SASINOWO, ROGALIN, ŚWIĄTNIKI, MIECZEWO, RADZEWICE