(727) Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów za rok 2023 z terenu gminy Mosina

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 109 KB)

Link do dokumentów stanowiących załącznik do udzielonej odpowiedzi (dokumenty w formie elektronicznej są również dostępne w Biurze Zamówień Publicznych oraz w Biurze Rady Miejskiej)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 24 KB)