(726) Interpelacja w sprawie kancelarii prawnej do obsługi Rady Miejskiej w Mosinie

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF,115 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 25 KB)