(718) Zapytanie w sprawie konkursu na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 167 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 47 KB)