(696) Interpelacja w sprawie zestawienia wniosków do Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 114 KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 515 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 197 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 26 KB)