(662) Zapytania w sprawie nagród finansowych dla kadry kierowniczej i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w sprawie biletomatów na węzłach przesiadkowych

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 160 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 54 KB)