(652) Zapytania w sprawie nagród i innych gratyfikacji finansowych, poza wynagrodzeniem w Urzędzie Miejskim w Mosinie w 2022 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 118 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 33KB)