Tomasz Łukowiak (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 5 marca 2019 r.)