(715) Zapytania w sprawie projektowania ul. Nowej w Rogalinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 115 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 82 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 62 KB)