(714) Zapytania w sprawie braku piasku w piaskownicy w sołectwie Rogalin, przy ul. Nowej.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 67 KB)