(694) Zapytanie w sprawie odwodnienia ul. Kosynierów i ul. Szkolnej w Rogalinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 115 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 28 KB)