Roman Kolankiewicz (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 28 lutego 2023 r.)