Podstawowe informacje

Pan Robert Borkiewicz objął mandat radnego z dniem 10 lutego 2023 r. poprzez złożenie ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Mosinie
Radny Robert Borkiewicz na tle sztandaru Gminy Mosina 
 
Kontakt:
tel. 606 719 833
e-mail: robert.borkiewicz@gmail.com

Komisje:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego
 
Okręg nr 1:
CZAPURY, BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK, DASZEWICE, ROGALINEK, SASINOWO, ROGALIN, ŚWIĄTNIKI, MIECZEWO, RADZEWICE