(746) Zapytanie w sprawie przygotowania Gminy Mosina do organizacji na jej terenie etapu TOUR DE POLOGNE.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 117 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 79 KB)