(737) Zapytanie w sprawie skweru położonego przy ul. Poznańskiej w Daszewicach, na działce o numerze 179/6.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 115 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 490 KB)