(741) Interpelacja w sprawach porządkowych i naprawczych na terenie miasta Mosina.

Udzielona odpowiedź nr 4

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Udzielona odpowiedź nr 3

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Udzielona odpowiedź nr 1

Odpowiedź (PDF, 126 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 86 KB)