(719) Zapytania w sprawie remontu tunelu przy ul. Sowinieckiej w Mosinie oraz w sprawie przebudowy Przedszkola Integracyjnego przy ul. Topolowej w Mosinie.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 105 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 128 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 56 KB)