(681) Zapytania w sprawie połamanych i krzywych drzew na poboczu ul. Szosa Poznańska na odcinku od DINO do ronda "Budzyń" w Mosinie oraz terminu wykoszenia Kanału Mosińskiego

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Informacja o przekazaniu zapytań właściwym instytucjom w celu udzielenia odpowiedzi

Informacja (PDF, 106 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 49 KB)