Mieczysław Rożek (objęcie mandatu radnego z dniem 11 sierpnia 2022 r.)