(680) Zapytania w sprawie realizacji zakupu umundurowania dla Straży Pożarnej

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 114 KB)


Zapytania radnego

Zapytania (PDF, 67 KB)