(754) Interpelacja w sprawie opracowania mapy dróg, po których mogą poruszać się mieszkańcy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz wytyczenie dodatkowych dróg publicznych

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 141 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 100 KB)