(730) Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź ( PDF, 123 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 83 KB)