(710) Interpelacja w sprawie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Sowinieckiej 6c.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 38 KB)