(709) Interpelacja w sprawie wykonania tablic informacyjnych i drogowskazów do miejsc pamięci.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 154 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 52 KB)