(707) Interpelacja w sprawie wykonania projektu budowy drogi w ul. Skrzynka w Krosinku.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 37KB)