(706) Interpelacja w sprawie pozwolenia na budowę domów mieszkalnych na terenie przeznaczonym pod usługi sportu.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 120 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 59 KB)