Złożone interpelacje i zapytania

        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
Zapytanie zostało wycofane na prośbę Wnioskodawcy w dniu 8 stycznia 2019 roku.
         - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        -  udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
         -udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
          - załącznik do odpowiedzi.pdf
         -druga udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona opdpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
            - załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
        -  udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
           - załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - załączniki do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf  
         -  druga udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik nr 1.pdf
          - załącznik nr 2.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
        Odpowiedzi udzielono w trybie dostępu do informacji publicznej. 
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf 
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf