Małgorzata Kaptur (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 31 grudnia 2021 r.)