(773) Zapytanie w sprawie szkoleń pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 110 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 38 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 112 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 82 KB)