(765) Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicach Osiedla Czarnokurz.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 116 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 76 KB)