(728) Interpelacja w sprawie złożenia wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o nabycie działek 1204/2 i 1205/11 na rzecz Gminy Mosina.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 133 KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 123 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 62 KB)

Załącznik nr 3 (PDF, 115 KB)

Załącznik nr 4 (PDF, 86 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 72 KB)