(722) Interpelacja w sprawie działań doraźnych Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Pana Marcina Lisa dla sprawnego działania organu wykonawczego.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 106 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 69 KB)