(685) Zapytanie w sprawie komunalizacji działki o numerze ewidencyjnym 1205/11, obręb Mosina.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 130 KB)


Zapytania radnej

Zapytanie (PDF, 66 KB)