(684) Interpelacja w sprawie udostępnienia porozumienia z Wodami Polskimi dotyczącego odwodnienia/kanalizacji deszczowej dla wsi Rogalinek.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 113 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 68 KB)