(682) Interpelacja w sprawie udostępnienia sprawozdania finansowego za rok 2021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mosinie

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 146 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 1,25 MB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 56 KB)