(752) Zapytanie w sprawie etapu realizacji wykonania progu zwalniającego w ul. Gałczyńskiego w Mosinie

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 125 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 28 KB)