(720) Interpelacja w sprawie porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na realizację zadań na terenach zielonych w 2023 r.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 118 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 44 KB)