(683) Interpelacja w sprawie wieży widokowej.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 117 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 113 KB)


Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 29 KB)