(674) Zapytanie w sprawie umowy: SG.546.2022.DT.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 136 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 24 KB)