(667) Zapytanie w sprawie tablic z nazwami ulic.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 27 KB)