(768) Zapytanie w sprawie realizacji kanalizacji deszczowej w Daszewicach.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 118 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 78 KB)