(738) Zapytanie w sprawie udostępnienia dokumentu, który wskazuje, iż zaprojektowany zrzut wód opadowych do cieku Babinka jest niemożliwy

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 114 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 49 KB)