(723) Zapytanie w sprawie sprawozdań Z-06 za rok 2022 wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 104 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 30 KB)