(669) Zapytanie w sprawie sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB) Załącznik do odpowiedzi (PDF, 337 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 39 KB)