(657) Zapytanie w sprawie niepełnej odpowiedzi na zapytanie BR.0003.636.2022 z dnia 24.03.2022 r.

Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 112 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 308 KB)


Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 111 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 43 KB)