do 31.05.2022 r.

       - udzielona odpowiedź.pdf 
        - udzielona odpowiedź.pdf
          -załącznik do odpowiedzi.pdf
Załączniki do odpowiedzi dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie (z uwagi na objetość materiału brak możliwości zamieszczenia).