(692) Zapytanie w sprawie wniosków Gminy Mosina do Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych do Aquanet S.A.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 124 KB)


Zapytanie radnego

Zapytanie (PDF, 60 KB)